Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

वाच्य (Voice)वाच्य भनेको के हो ?

वाक्यमा कर्ता, कर्म अथवा भावको प्रमुखताअनुसार क्रियाको रूप परिवर्तन हुने तलत्वला वा रीतिलाई वाच्य भनिन्छ।


वाच्य तीन प्रकारका छन्।

(१) कर्तृवाच्य - जन वाक्यमा क्रियापदले कर्तालाई महत्त्व दिएको हुन्छ त्यहाँ कर्तुवाच्य हुन्छ । उदाहरण -  राम हाँस्यो | सुदिप हाँस्छ।

(२) कर्मवाच्य - जुन वाक्यमा कर्मको महत्त्व हुन्छ अर्थात् कर्मसित क्रियाको मेल हुन्छ त्यसलाई कर्मवाच्य भन्दछन् । उदाहरण- सुदिपबाट गीत गाइयो ।

(३) भाववाच्य - जुन वाक्यमा भाव मुख्य हुन्छ अर्थात् कर्ता र कर्म मुख्य नभई क्रियामात्र मुख्य भई मनको भाव बताइन्छ त्यसलाई भाववाच्य भन्दछन्। उदाहरण - पढी-लेखी ठुलो मानिस भइन्छ ।

एउटा वाच्यलाई अर्को वाच्य बनाउने प्रक्रियालाई वाच्य -परिवर्तन भन्दछन्। उदाहरण -

कर्तृवाच्य  देखा        कर्मवाच्य 
पवनले राहुललाई कुट्यो । पवनबाट राहुल कुटियों।

कर्तृवाच्य   देखा         भाववाच्य     
 बच्चा रुन्छ।             बच्चाबाट रोइन्छ।
धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि |  

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.