Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

क्रिया (Verb)
क्रिया भनेको के हो ?
कुनै काम गरेको  अथवा चलिरहेको बुझाउने शब्दलाई क्रिया भन्दछन् । जस्तै - खानु, लगाउनु, चल्नु, हिंड्नु, पढ्नु, खेल्नु आदि।

फलका आधारमा नेपालीमा दुई प्रकारको क्रिया भेद छन् -

(१) सकर्मक क्रिया - जुन क्रियाको कर्म हुन्छ त्यसलाई सकर्मक क्रिया भन्दछन् । जस्तै - पढूनु, सुन्नु, देख्नु, मार्नु आदि।


(२) अकर्मक क्रिया - जुन क्रियाको कर्म हुँदैन त्यसलाई अकर्मक क्रिया भन्दछन्।जस्तै - सुल्नु, जानु, दगुर्नु, पाक्नु आदि।
अर्थका आधारमा नेपालीमा दुई प्रकारको क्रिया भेद छन् -
(१) समापिका क्रिया -  वाक्य पुरा भएको बुझाउने क्रियालाई समापिका क्रिया भन्दछन्। जस्तै - रामले चिठी लेखे आदि।
(२) असमापिका क्रिया - वाक्य पूरा नभई अरधूै रहेको बुझाउने क्रियालाई 
असमापिका क्रिया 
 
भन्दछन्। जस्तै - 
 रामले चिठी लेखे तर आदि।

धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि |

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.