Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

काल (Tense) र कालका भेद (Kinds Of Tenses)काल भनेको के हो ?

क्रियाको जुन रूपबाट कामको समय बुझिन्छ त्यसलाई काल वा समय भन्दछन्।उदाहरण - कुबिर अर्को महिना घर जानेछ।

नेपाली भाषामा काल तीन प्रकारका हुन्छन् -


(१) वर्तमानकाल (२) भूतकाल (३) भविष्यत्काल ।

(१) वर्तमानकाल - क्रियाको जुन रूपवाट काम अहिले भरहेको बुझिन्छ त्यसलाई
वर्तमानकाल भन्दछन्। उदाहरण - कुबिर खाजा खान्छिन्।


वर्तमानकाल  का चार प्रकारहरू


(*) सामान्य वर्तमान - कुनै काम अहिले नै हुने बुझाउने वर्तमानकाल भन्दछन्। उदाहरण - कुबिर जान्छ।

 (**) तात्कालिक वर्तमान -कुनै काम शुरू भएर हुँदै गरेको बुझाउने वर्तमानकाललाई तात्कालिक वर्तमानकाल भन्दछन् ।उदाहरण - म खाइरहेको छु।

 (***) सन्दिग्ध वर्तमान- कुनै काम हुनमा सन्देह बुझाउने वर्तमानकाललाई
सन्दिग्ध वर्तमानकाल भन्दछन्। उदाहरण- हामी जाँदै गरेका
होऔंला। 

(****)  पूर्ण वर्तमान - भर्खर काम पूरा भएको बुझाउने वर्तमानकाललाई पूर्ण वर्तमानकाल भन्दछन्।उदाहरण - कुबिर गएको छ।
______
(२) भूतकाल - क्रियाको जुन रूपवाट काम भइसकेको बुड़िन्छ त्यसलाई भूतकाल भन्दछन्। उदाहरण - खाजा खाइन् ।


भूतकाल का पाँच प्रकारहरू(*) सामान्य भूत - काम अघि ने भएका बुझाउन भूतकाललाई  सामान्य भूतकाल भन्दछन्। उदाहरण - कुबिर गयो।

(**) अपूर्ण भूत - कुनै काम अघि भइरहेको बुझाउने भूतकाललाई
अपूर्ण भूतकाल भन्दछन्। उदाहरण- कुबिर जाँदै थियो।

(***) पूर्ण भूत - कुनै काम सिद्धिएको निकै बेर बितेको बुझाउने भूतकाललाई पूर्ण भूत भन्दछन्। उदाहरण- कुबिर गएको थियो।

(****) सन्दिग्ध भूत - कुनै काम भएको सन्देह बुझाउने भूतकाललाई
सन्दिग्ध भूतकाल भन्दछन् । उदाहरण- कुबिर गएको होला।

(*****) हेतुहेतुमद् भूत - अघि कुनै काम हुने थियो, तर त्यो कामको सफलता अर्कै काममा निर्भर गर्ने हुनाले भएन भन्ने बुझाउने भूतकाललाई हेतुहेतुमद् भूतकाल भन्दछन् । उदाहरण- कुबिर म परीक्षामा बसे उत्तीर्ण हुँदो हूँ।
_____

(३)भविष्यत्काल - क्रियाको जुन रूपबाट काम पछि हुने बुझिन्छ त्यसलाई भविष्यत्काल भन्दछन् । उदाहरण - कुबिर त्यो काम गर्नेछ| 


भविष्यत्काल  का चार प्रकारहरू

(*) सामान्य भविष्यत् - कुनै काम पछि हुने बुझाउने भविष्यत्काललाई
सामान्य भविष्यत्काल भन्दछन्। उदाहरण - कुबिर जानेछ।


(**) अपूर्ण भविष्यत् - कुनै काम पछि भइरहने बुझाउने भविष्यत्काललाई अपूर्ण भविष्यत्काल भन्दछन्। उदाहरण- हामीहरू जाँदै हुनेछौं ।


(***) पूर्ण भविष्यत् - कुनै काम पछि सिद्धिने बुझाउने भविष्यत्काललाई पूर्ण भविष्यत्काल भन्दछन्। उदाहरण- कुबिर गएको हुनेछ।


(****) सम्भाव्य भविष्यत् - कुनै काम पछि हुने सम्भव बुझाउने भविष्यत्काललाई सम्भाव्य भविष्यत् भन्दछन्। उदाहरण- कुबिर जाला।धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि |

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.