Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

पुरुष (Person)
पुरुष भनेको के हो ?


बोल्ने मानिस, सुन्ने मानिस र जसको विषयमा कुरा गरिन्छ त्यसलाई पुरुष
भन्दछन्। जस्तै-- म, तँ, तिमी, त्यो इत्यादि।

पुरुष तीन प्रकार हुन्छन्


(१) उत्तम पुरुष- बोल्ने मानिसलाई उत्तम पुरुष भन्दछन् । जस्तै -हामी, हामीहरू  इत्यादि

(२) मध्यम पुरुष- सुन्ने मानिसलाई मध्यम पुरुष भन्दछन्। जस्तै - तँ, तिमी इत्यादि।

(३) अन्य पुरुष- जसको विषयमा कुरा गरिन्छ त्यसलाई अन्य पुरुष भन्दछन् ।
जस्तै -
त्यो, ऊ, तिनी, उनी, ती, उहाँ  इत्यादि।धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि |

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.