Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

भाषा (Language)भाषा भनेको के हो ?

जुन बोली, शब्द वा लिपिको सहायताले मानिसले बोलेर वा लेखेर आफ्ना विचार अरूलाई बताउन सक्छन् त्यो बोली, शब्द वा लिपिलाई भाषा भनिन्छ |नेपाली भाषाको लिपिलाई देवनागरी
लिपि भनिन्छ।

जस्तै - नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी, लेप्चा आदि |


 सबै भाषाका दुइ-दुइ रूप छ


(क) कथ्य भाषा - भाषाको बोलचाल गरिने रूपलाई कथ्य भाषा भन्दछन् वा भनिन्छ |
(ख) लेख्य भाषा - भाषाको लेखपढ़ गरिने रूपलाई लेख्य भाषा भनिन्छ |


लेख्य भाषाका दुई रूप हुन्छ

(क) गद्य भाषा- छन्द र लयको बन्धन नभएको लेख्य भाषालाई गद्य भन्दछन्। जस्तै निबन्ध, कथा, उपन्यास आदि।

(ख)पद्य भाषा- छन्द र लयको बन्धन भएको लेख्य भाषालाई पद्य भन्दछन्। जस्तै काव्य वा कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य आदि।

धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि |

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.