Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

व्याकरण (Grammar)व्याकरण भनेको के हो ?


भाषाहरू शुद्ध गरी बोल्न र लेख्न को लागी व्याकरण किताव पढूनुपर्छ। व्याकरणको ज्ञानविना हामी कुनै पनि भाषा शुद्धसंग बोल्न र लेख्न सतक्तैनौं ।
भाषालाई शुद्ध गरी बोल्न र लेख्न सिकाउने किताव वा पुस्तकलाई व्याकरण भन्दछन्|


नेपाली व्याकरणका तीन प्रकार छन्


() वर्ण-विभाग - यसमा वर्णका नाम, आकार, उच्चारण, भेद र तिनलाई मिलाउने नियमको वर्णन गरिन्छ |
() शब्द-विभाग - यसमा शब्दका भेद, प्रकार, रूप आदिको वर्णन गरिन्छ।
(ग) वाक्य-विभाग - यसमा शब्दहरूको परस्पर सम्बन्ध देखाइन्छ अनि शब्दहरूबाट वाक्य बनाउने नियमको वर्णन गरिन्छ ।

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.