Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

कारक र विभक्ति


कारक भनेको के हो ?

क्रियासित सम्बन्ध राख्ने संज्ञा वा सर्वनामलाई कारक भन्दछन्। जस्तै - सीताले चमचाले भात खायो ।


विभक्ति भनेको के हो ?

जसले आफ्ना चिह्नहरूको सहायताले कारक र वचनसित सम्बन्ध राख्छ त्यसलाई विभक्ति भन्दछन् ।  उदाहरण को लागी तल दिइएको चित्रमा हेर्नुहोस् |




कारक अनि विभक्ति दुबै आठ-आठवटा छन्।कारक अनि विभक्ति  प्रकारहरू, र  चिह्नहरू को लागि तल
दिइएको चित्रमा हेर्नुहोस् |


(१) कर्ता कारक -जसले काम गर्छ त्यसलाई कर्ता कारक भन्दछन् । जस्तै - श्यामले भन्यो ।

(२)कर्म कारक -जसमा कामको फल पर्छ त्यसलाई कर्म कारक भन्दछन् ।
जस्तै - राधाले किताब किन्यो ।

(३)करण कारक - जसको सहायताले कुनै काम गरिन्छ त्यसलाई करण कारक भन्दछन् ।
जस्तै- गुरुज्यू कलमले लेख्नुहुन्छ |

(४) सम्प्रदान कारक - जसका निम्ति केहीं गरिन्छ त्यसलाई सम्प्रदान कारक भन्दछन्। जस्तै - कलमले भिखारीलाई लुगा दिएँ ।

(५) अपादान कारक - जसबाट कुनै कुरा अलग भएको बुझिन्छ त्यसलाई अपादान कारक भन्दछन्। जस्तै - पहाडबाट ढुङ्गा झरयो।

() सम्बन्ध कारक - जसको सम्बन्ध अर्को कुनै मान्छे वा चीजसित भएको बुझि्न्छ त्यसलाई सम्बन्ध कारक भन्दछन्। जस्तै - राधाको किताब हरायो।

(७) अधिकरण कारक - क्रियाको आधारलाई अधिकरण कारक भन्दछन्। जस्तै - जनावर जंगलमा बस्छन्। 

(८) सम्बोधन कारक - कसैलाई बोलाउँदा वा हपार्दा काममा लाइने कारकताई सम्बोधन कारक भन्दछन्। जस्तै - ए केटा, यता आइज ।


















धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि | 

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.