Darjeelingforyou.com March 30, 2021

 

सन्धिसन्धि भनेको के हो ?

दुइ अक्षरको मेल वा संगमलाई सन्धि शब्द भन्दछन् । जस्तै - विद्या + आलय =विद्यालय ।

सन्धि तीन प्रकारका  हुन्छ।- (१) स्वर-
र-सन्धि (२) व्यञ्जन-सन्धि (३) विसर्ग-
सन्धि । 

सन्धि छुट्ट्याउनु प्रक्रियालाई सन्धि-विच्छेद भन्दछन्।

(१) स्वर-र-सन्धि - स्वरसित स्वर मिलेर बनेको सन्धिलाई स्वर-सान्धि शब्द भन्दछन्। जस्तै -उ + आ = वा, महा + ऋषि = महर्षि इत्यादि।

 (२) व्यञ्जन-सन्धि -व्यञ्जनसित व्यञ्जन वा स्वर मिलेर बनेको सन्धि शब्दलाई व्यञ्जन-सन्धि भन्दछन्। जस्तै- म् + म = म्म, उत् + चारण = उच्चारण इत्यादि। 

 (३) विसर्ग-सन्धि -
विसर्गसित स्वर वा व्यञ्जन मिलेर बनेको सन्धि शब्दलाई विसर्ग-सन्धि भन्दछन् । जस्तै - अः +ह = ओह, नमः +कार = नमस्कार इत्यादि ।


धन्यवाद नेपाली भाषा सिक्नका लागि |

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.